WERKENDAM Van Wijk BV ontwerpt al ruim veertig jaar boegschroeven voor met name de binnenvaart. Recent heeft Van Wijk de al bestaande boegschroeven aan een uitgebreid onderzoek onderworpen en het ontwerp nog verder verbeterd, waardoor brandstofverbruik af kan nemen en vermogen juist toeneemt. Met het verbeterde ontwerp is er sprake van 15 tot 26 procent meer stuwkracht, waardoor met een lichtere krachtbron of een kleiner model boegschroef dezelfde stuwkracht wordt bereikt.

“Vorig jaar hebben we het besluit genomen om onze boegschroeven te gaan innoveren”, vertelt Ruud Gommers, algemeen directeur van Van Wijk. “Dat deden we altijd al gestaag, met kleine aanpassingen en kleine stapjes vooruit. Innoveren zit in onze genen. Stilstand is immers achteruitgang. Maar we wilden nu een stevige verandering doorvoeren, grotere stappen zetten.”

Dat was ook ingegeven vanuit een duurzaamheidsperspectief. Zowel Van Wijk als haar klanten zijn steeds meer met duurzaamheid bezig. Dit leidt in toenemende mate tot andere vormgeving van de schepen en ook tot andere motorisering waarbij elektromotoren, LNG of waterstof een rol kunnen spelen. “We willen de wereld graag wat duurzamer maken, dus wij wilden bekijken hoe we daaraan konden bijdragen. Dat was een belangrijke drijfveer om ons veel verkochte model van de roosterboegschroef weer eens een flinke impuls te geven”, zegt Gommers. Van Wijk besloot tijd en geld vrij te maken en heeft onderzoek laten doen naar de opties rondom de boegschroeven van Van Wijk zelf. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij een WBSO-subsidie en samenwerking met een aantal HTS-afstudeerstages en door gebruik te maken van CFD-berekeningen. Van Wijk heeft hiervoor een extern gespecialiseerd bureau ingeschakeld.

CFD-berekeningen

“Dankzij de meest moderne CFD berekeningen hebben we de stroming die door de boegschroef gaat, geanalyseerd en op basis daarvan diverse ontwerpverbeteringen doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een verbeterd ontwerp met 15 tot 26 procent meer stuwkracht waardoor met een lichtere krachtbron en/of een kleiner model boegschroef dezelfde stuwkracht wordt bereikt. Dit heeft uiteraard grote voordelen voor zowel de duurzaamheid als de totale aanschafkosten”, legt Gommers uit.

Dankzij dit computergestuurde onderzoek naar stroming, vermogen en energie, is er nu meer duidelijk en mogelijk. “Tot enkele jaren geleden konden we dit niet doen, simpelweg omdat de computers die zware programma’s niet aankonden”, vertelt Gommers.

“Voorheen moesten we modellen bouwen en dan zelf maar uitproberen en telkens verbeteren. Dit is wel wat handiger dan tien keer bouwen en testen en we hebben direct resultaten. Nu is het alleen nog zaak om een demomodel te bouwen en verder te gaan testen en onderzoeken.”

Mede aan de hand van de resultaten uit dat onderzoek zijn er forse verbeteringen toegepast aan het ontwerp van de boegschroeven. Van Wijk is al expert in het leveren van boegschroeven naar wens van de klant en het type schip. In de praktijk gaat het daarbij vaak, afhankelijk van het schip, om een kanalenboegschroef of een roostermodelboegschroef. Deze Van Wijk Boegschroeven kunnen worden toegepast op rivier- en zeegaande schepen, veerponten, binnenvaartschepen en pontons. De Van Wijk boegschroef is verkrijgbaar in diverse schroefafmetingen en met diverse Pk’s en leverbaar met elektrische en dieselmotoren. De boegschroeven zijn leverbaar met schroeven met een diameter van 500 mm tot 2000 mm.

Onderhoud en reparatie

Van Wijk geeft drie jaar garantie op de werking van nieuwe boegschroeven, uiteraard in overleg in verband met mogelijke externe factoren die van invloed zijn op de werking. Daarnaast doet Van Wijk uiteraard ook reparatie en onderhoud voor boegschroeven. Ook hermotorisering is mogelijk. Voor degenen die op zoek zijn naar de aanschaf of vervanging van de boegschroef, geeft Van Wijk dan ook graag advies en kan altijd contact worden opgenomen.

Kanalenboegschroef

De kanalenboegschroef is bedrijfszeker en beschikt over een hoge stuwkracht. De werking van de kanalenboegschroef is in haar opzet eenvoudig: door middel van een horizontaal draaiende schroef wordt water aangezogen van onder het schip vandaan. De opgewekte stroming wordt in de schroef-unit afgebogen en doorgeleid naar de kanalen. De trommel van de kanalenboegschroef is 360 graden roteerbaar. De boegschroef stuurt en reageert hierdoor uiterst nauwkeurig.

Kenmerken kanalenboegschroef

 • hoge stuwkracht;
 • bedrijfszeker;
 • eenvoudige, sterke constructie, dus lange levensduur;
 • geschikt voor aandrijving voor alle type;
 • motoren;
 • 360° verdraaibaar;
 • zeer snelle besturing bij vol vermogen mogelijk;
 • schroef wisselen zonder dokken;
 • steekt niet onder schip uit;
 • relatief laag brandstofverbruik;

Samenwerking

Behalve de boegschroeven is ook het systeem van vetsmering onderhanden genomen en nagenoeg gereed, waardoor er geen vetsmeer resten in het water kunnen komen. Alle beetjes helpen om ook het rivierwater zo
schoon mogelijk te houden, aldus Van Wijk. Ook dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met experts van buiten, vanuit Van Wijk zelf en met stagiairs en studenten.

Gommers: “Je moet het met elkaar doen. Als bedrijf in de techniek zien wij ook dat er minder mensen zijn, we willen ons steentje bijdragen aan de opleidingen en helpen met stages. Zij moeten het vak leren, dat kan prima bij ons. En bovendien: het is waanzinnig mooi om de praktijkervaring en kennis van bij ons te verbinden met hun theoretische kennis. Zij hebben weer nieuwe ideeën, een frisse blik met moderne kennis van buiten.

Juist die wrijving daartussen kan heel erg helpen.” En dat heeft resultaat gehad: concreet door een verbeterd boegschroefontwerp, maar ook op een ander gebied: een van de studenten heeft een baan aangeboden gekregen bij het Werkendamse bedrijf.

Roostermodel

Het type C-roostermodel kan worden geleverd met een schroefdiameter van 500 t/m 1650mm doorsnede en met een motorvermogen van 100 tot 1000 pk. Stuurroosters kunnen hydraulisch, elektrisch of door middel van een dieselmotor worden aangegeven. Zij kunnen dienen als hoofd- hulp- of nood-voortstuwings-aandrijving. De gestroomlijnde compacte bouw garandeert een betrouwbare en efficiënte werking met hoge stuwkracht. Het roostermodel wordt geplaatst in het vlak van het schip en verhoogt daarmee de manoeuvreerbaarheid van het schip zonder de lijn van de romp te onderbreken.

Stuurroosters zijn uitermate geschikt voor binnenvaartschepen. De geringe inbouwruimte aan boord en de ondiepe bodem van veel rivieren zorgen ervoor dat de compactheid van het roostermodel nog meer tot haar recht komt. Het rooster wordt bestuurd door een hydromotor: het is 360 graden draaibaar en kan weg- of tijdafhankelijk zijn. Voor de veiligheid wordt gewerkt met een dubbel- startbeveiliging, alarm op warmteontwikkeling en
oliedruk en bij eventuele kortsluiting wordt de installatie automatisch uitgeschakeld.

Van Wijk stuurroosters bestaan uit een horizontale schroef, die water onder het schip oppompt en naar binnen perst door een in stroomkanaal in één zijde (voor- of achterzijde) van het apparaat. Eenmaal in dit kanaal, wordt de waterstroom door een 180° bochtstuk afgebogen naar de andere zijde (achter respectievelijk voorzijde), waar zich het uitstroomkanaal bevindt.

Het uitstroomkanaal heeft een neerwaarts gericht rooster, dat 360° rechtsom of linksom draaibaar is. Aangezien het rooster is voorzien van lamellen, die zijdelings onder een hoek staan, kan de stuwkracht nauwkeurig naar de gewenste zijde worden gericht. De stuwkracht is afhankelijk van het toerental van de aandrijfas. Het stuurrooster is opgebouwd uit twee afzonderlijke aandrijfsystemen: één voor de schroef en een tweede voor het roterende uitstroomrooster.

Kenmerken

 • 360° roteerbaar;
 • Volledige stuwkracht tot beschikking ongeacht de vaarsnelheid;
 • Compact ontwerp;
 • Toepasbaar in bestaande schepen;
 • Geen uitstekende delen onder vaartuig;