Project omschrijving

Inspecties en keuringen autokraan

Heeft u een project waar we u mee kunnen helpen?

Inspecties en keuringen autokraan

Al ruim 60 jaar produceert Van Wijk o.a. autokranen, bunkerkranen en laadarmen voor de scheepvaart. In de binnenvaart, voor motorvrachtschepen, tankschepen, beunschepen of passagiersschepen worden de autokranen, bunkerkranen en andere kranen van Van Wijk met volle tevredenheid gebruikt. Ook in de maritieme sector bij zeevaart en de offshore worden deze in veel schepen met grote tevredenheid gebruikt. Sinds ca 1995 is het verplicht uw autokraan op uw schip periodiek te laten keuren door een erkend keuringsinstituut. Omdat de keuringen relatief kostbaar zijn is afkeuren tijdrovend en kostbaar. In de praktijk is het daarom vaak een tweetraps afspraak: eerst vindt er een inspectie plaats door Van Wijk en vervolgens kunnen eventuele mankementen worden opgelost, zodat na deze aanpassingen de officiële keuring kan plaats vinden door  instanties als TÜV. Van Wijk werkt met alle daartoe erkende keuringsinstituten samen.

Naast de (periodieke) inspectie aan uw autokraan, verzorgt Van Wijk dit waar gewenst ook voor uw bunkerkraan, hefkolom, boegschroef en spudpalen. In samenwerking met alle keuringsinstituten verzorgen en organiseren wij ook de verplichte keuringen. Eventuele gebreken kunnen na inspecties door onze ervaren monteurs direct worden aangepakt.

Sommige keuringen en/of inspecties zijn verplicht, maar vaak worden preventieve inspecties ingepland om onverwachte en daarmee vaak kostbare stilval voorkomen. De veiligheid voor u en uw personeel is uiteraard gebaat bij periodieke inspecties. Voorkomen is beter dan genezen!

Wat verstaat Van Wijk onder een inspectie?
Een inspectie is een uitgebreid visueel onderzoek op basis van een checklist of het te onderzoeken bedrijfsmiddel nog veilig te gebruiken is, of er (preventief) onderhoud noodzakelijk is en of er nog aanpassingen noodzakelijk zijn voor de eventuele verplichte keuring. Een periodieke inspectie vergroot de veiligheid en bespaart kosten voor onverwachte reparaties en stilval op ongewenste plaatsen en momenten. Wij plannen periodieke inspecties in overleg met u op een praktisch moment in uw vaarschema.

Een keuring is een formeel onderzoek met beoordeling of de kraan aan de voorschriften voldoet; hiermee voldoet u zowel aan wettelijke eisen als aan verzekeringseisen en eisen van verladers of opdrachtgevers.

Meer informatie over inspectie en keuring? Neem contact met ons op.

Details

OP VOORRAAD

Pool en D’hone ankers